Så här mycket tjänar en fysioterapeut

9/11/2020
Fysioterapi

Går du i tankarna om att utbilda dig till en fysioterapeut? Det är många faktorer som spelar roll vid ett beslut om att påbörja en utbildning. Innan du tar ett beslut är det rekommenderat att undersöka dagens jobbmarknad och hur en prognos för kommande år förväntas se ut. Vi ska i denna artikel dela fakta om jobbmarknaden och detaljer kring lönen för en fysioterapeut.

Fysioterapeuters lön

För att bli en färdigutbildad fysioterapeut krävs tre års studier på högskolenivå. Det är viktigt att ha god koll på hur din löneutveckling kan komma att se ut åren efter din examen. Enligt statistik från Saco så hade nyexaminerade fysioterapeuter 2019 en lön på 27 000 kr innan skatt per månad. Det är viktigt att påpeka att lönen för fysioterapeuter sätts individuellt och är differentierad. Faktorer som spelar roll är dina praktiska och teoretiska färdigheter samt vilken arbetsgivare du har. 

Medianlönen för fysioterapeuter vid 35 års ålder är 32 600 kr, alltså en ökning med ungefär 21% från ingångslönen. Enligt samma statistik så såg medianlönen ut att landa på ca 34 000 kr för 45 åriga fysioterapeuter.

Mer information kring lön hittar du på Fysioterapeuternas fackförbund.

Jobbmarknaden för fysioterapeuter

Idag råder det lite konkurrens om jobben, det varierar såklart beroende på vart i landet du befinner dig. Men överlag så finns det jobb både för nyexaminerade och erfarna fysioterapeuter. Prognosen på 5 års sikt förväntas vara god för fysioterapeuter och liten konkurrens om jobben ser ut att råda även i framtiden. 

Antal fysioterapeuter i Sverige

Att bli en legitimerad fysioterapeut betyder att du har en grundkompetens som öppnar många möjligheter i karriären. Du kan jobba inom en mängd olika verksamheter och organisationer. Idag finns det cirka 16 000 legitimerade fysioterapeuter i Sverige som har en aktiv sysselsättning. Majoriteten av dessa, cirka 13 000 jobbar inom hälso- och sjukvård. Övriga jobbar som privatanställda på exempelvis privata mottagningar, idrottsföreningar eller inom företagshälsovård. Slutligen finns det cirka 1 600 fysioterapeuter som driver ett eget företag. 

Glöm inte marknadsföra dig när du är klar med din utbildning

Om du bestämmer dig för att utbilda dig till fysioterapeut är det viktigt att du tänker på att marknadsföra dig när du tagit examen. I en värld där digitaliseringen tar över mer och mer är det viktigt att du tar del utav de senaste teknologierna och plattformarna för att komma igång med din karriär. Vi på Allsa strävar efter att skapa möjligheter för fysioterapeuter genom att låta de möta potentiella kunder på vår hemsida. Genom att skapa en profil på allsa.se blir du synlig för flera personer som söker efter fysioterapeutisk vård. 

Det är gratis att skapa ett konto på vår hemsida och du kommer igång på bara några få minuter. Genom att fylla ut din profilsida med relevant information om dig och dina behandlingar blir du synlig när någon söker på behandlingar inom ditt område.


Relaterade artiklar